Privacy Protocool (AVG)

AVG: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMINGPRIVACY PROTOCOL   STICHTING HOLLAND OEKRAINE

De stichting Holland Oekraïne  verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen U hierover graag duidelijk en transparant informeren. Uw privacy is belangrijk voor ons. In dit privacy statement geven wij U antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking en beheer van persoonsgegevens door de Stichting Holland Oekraïne.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dat zijn gegevens die iets over U zeggen. Bijvoorbeeld Uw naam, adres, leeftijd. Wanneer een combinatie van deze gegevens naar U herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld Uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook  Uw voornaam samen met Uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt  de Stichting Holland Oekraïne persoonsgegevens?
De Stichting Holland Oekraïne  verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of willen krijgen om inhoud te kunnen geven aan de doelstellingen van onze stichting: Hulp verlenen aan een behoeftige en/of armlastige ander.
Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: donoren, sponsoren, vrijwilligers , adviescommissie en bestuursleden.
Persoonsgegevens welke worden geregistreerd door de Stichting Holland Oekraïne zijn niet meer dan: Naam, Voornaam en Woonadres met telefoonnummer en e-mail adres, mits voorhanden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Als goed functionerende stichting hebben we persoonsgegevens nodig.
Met behulp van deze gegevens kunnen we op de juiste wijze inhoud geven aan de doelstellingen van onze stichting met het aansturen en motiveren van mensen.

Wij gebruiken naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contacten te onderhouden en het verstrekken van informatie over stichting  gerelateerde zaken, maar ook als een vraag wordt gesteld , verwerken wij de gegevens om zo goed mogelijk iedereen te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om mensen te informeren over werkzaamheden van de stichting en het aanschrijven van sponsoren en donoren van de stichting.

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard door de Stichting Holland Oekraïne in een Davilex  bestand op de PC van de secretaris  en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Brieven en andere (geadresseerde) documentatie worden gearchiveerd, bewaard en veilig opgeslagen bij de secretaris van de stichting

In principe kan niemand, anders dan voorzitter, penningmeester en secretaris , bij de persoonsgegevens van sponsoren en donoren.
De persoonsgegevens van bestuur, adviescommissie en vrijwilligers zijn onderling bekent door website en uitgegeven lijsten. Iedere vrijwilliger kan uiteraard zelf bij de persoonsgegevens.

Tussen de Stichting Holland Oekraïne  en derden bestaat geen enkele overeenkomst voor het aanleveren en/of uitwisselen van persoonsgegevens, om welke reden dan ook.  De Stichting Holland Oekraïne zal, kan en mag  geen persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen.

Donateurs, sponsoren en vrijwilligers worden op hun eerste verzoek, met al hun bij de stichting bekend zijnde gegevens, verwijderd uit het bestand. Er wordt na uitschrijving niets aan persoonsgebonden gegevens door de stichting bewaard .
De Stichting Holland Oekraïne verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De Stichting Holland Oekraïne  controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, niet worden geregistreerd.

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons.
Voor zover er op onze stichting wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, wij als stichting deze respecteren en naleven.