Organisatie

BESTUUR

dick_nijssen

Dick Nijssen
voorzitter

portret

Ben van der Linde
penningmeester

portret

Willem Schrama
secretaris en vice-voorzitter

portret

Tom Feenstra
bestuurslid (medisch/technisch adviseur)

portret

Henk den Butter
coördinator aanlevering hulpgoederen

portret

Jos Langelaan

lid

portret

Piet van Zanten
lid

Ongeveer 2 maandelijks vindt een genotuleerde Bestuursvergadering plaats samen met de Adviescommissie.

Advies Commissie : Bouk Lodewijk, Andy Walak, Moss de Groot, Jos Langelaan, Eri-Jan Immink, Urie Dekker en Olga DekkeR.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam Nr. 41226316
Datum akte van oprichting : 09.11.1993
Datum akte laatste statutenwijziging : 09.12.2004

De stichting heeft een eigen en aanvullend Huishoudelijk reglement


De stichting Holland-Oekraïne is door de belastingdienst gerangschikt als een ANBI instelling. (Algemeen Nut Beoogde Instelling)

Uw schenkingen/giften, óók in natura, aan de stichting Holland Oekraïne zijn daarom voor uw belastingaangifte aftrekbaar.

Giften kunt u storten op rekening 155 536 869 ten name van de
stichting Holland-Oekraïne gevestigd te Nieuw-Vennep onder vermelding van: Gift

Doneer direct »

ANBI-logo