Accountantsverklaring

Download (PDF)

Het financieel overzicht bevat:

  • De balans per 31 december 2022
  • de staat van baten en lasten over 2022
  • de samenstellingsverklaring van de accountant