Beleidsplan

Met de in Nederland door ons ingezamelde goederen heeft onze stichting het onderstaande  beleid als leidraad:

Hulp, direct bedoeld ter onmiddellijke verbetering van de leef- leer- en verpleegomstandigheden van het kind en mens, vaak weerloos en vergeten, bungelend aan de onderkant van de Oekraïense samenleving.

De stichting helpt met het aanleveren in Oekraïne van de door het armlastige project gevraagde en benodigde hulpgoederen.   Het project in Oekraïne wordt vaak meerjarig intensief door ons begeleidt . Onze hulp gaat niet tot aan de voordeur van het project. Ook na de voordeur wordt het project door ons begeleid. Dit inclusief de nazorg en/of in dienst stellen van vaak hoogwaardige medische apparatuur en anders.

Ook werken wij mee aan de financiering van bouw en/of renovatie van absoluut noodzakelijke gebouwen of faciliteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plaatselijke aannemers in Oekraïne.

Om te voorkomen dat een project mogelijk te lang “aan het hulpinfuus” blijft hangen, worden de projecten jaarlijks gecontroleerd. Tijdens deze controle ronde, door een kleine afvaardiging van het bestuur langs de projecten, willen wij ook zeker maken dat de eerder door ons geleverde hulpgoederen ook daadwerkelijk nog aanwezig zijn en op de juiste wijze worden gebruikt en/of toegepast.

Indien noodzakelijk reist ook een (ex) professioneel medisch-technisch vrijwilliger mee om te helpen bij het in dienst stelling of reparatie verrichten aan hoogwaardige medische (röntgen – nierdialyse etc.)  apparatuur.

Met alle hulpontvangende projecten in Oekraïne , heeft onze stichting een schriftelijke en door partijen ondertekende overeenkomst met gedragsregels. Dit om elke vorm van malversaties te voorkomen

De stichting zoekt en heeft samenwerkingsverbanden met plaatselijk organisaties in Oekraïne zoals Rotary Clubs en NGO’s.

Met haar meerjaarlijkse aanwezigheid in Oekraïne, zoekt , vindt en maakt onze stichting veelvuldig gebruik van contacten met de plaatselijk overheden maar ook met de media/pers in Oekraïne.  Dit loopt als een rode draad door ons beleidsplan.

Daarbij indachtig dat het langzaam maar zeker tijd wordt voor een cultuur omslag in Oekraïne.
Als in Oekraïne wel véél  geld beschikbaar is voor het organiseren van grote mondiale evenementen, dan mag (moet) door de overheid ook aandacht en geld besteed worden aan de  nu nog verborgen en vergeten ellende van hun zieken- gehandicapten en ouderen.

Tot dat moment is bereikt, gaan wij onverminderd door met het hulpverlenen aan armlastige en mensonwaardige projecten tot het het moment dat het project voor ons een acceptabele status in doelmatige en humane zelfredzaamheid heeft bereikt.

De hulpgoederen worden door ons verkregen van zieken- en verzorginghuizen ,scholen en dagverblijven, bedrijven en particulieren in Nederland, voornamelijk om niet.
Financiële middelen worden verkregen uit donaties van particulieren – instellingen – verenigingen – commissies – stichtingen en met het houden van publieke acties.

De stichting is selectief bij het inzamelen en transporteren van de aangeboden hulpgoederen.

Het inzamelen van voornamelijk duurzame en nog goed functionerende medisch- en/of educatief gerelateerde goederen hebben de prioriteit van onze stichting.
Ook het inzamelen van duurzame gebruik- en/of verbruiksgoederen voor inrichting en/of uitrusting van zieken- en/of verzorgingstehuizen huizen en scholen heeft onze optimale aandacht.

Slechts de juiste hulpgoederen worden getransporteerd naar de juiste projecten.